Disnet està composta per professionals de la logística amb més de 35 anys d'experiència en la gestió logística de la terciarització de les cadenes de subministrament. L'equip gestiona els processos amb el coneixement i rigor necessaris perquè l'externalització de les activitats logístiques de qualsevol organització sigui un èxit.

Els membres de l'equip de Disnet destaquen en la seva àmplia capacitat per identificar les necessitats dels seus clients i implementar els mecanismes necessaris per a donar-los resposta.

Conscients de la contínua evolució de el sector, l'equip de Disnet es troba en permanent formació contínua. Buscant l'avantguarda de el coneixement en les noves estratègies i metodologies de les operacions logístiques.

L'equip de Disnet garanteix una estructura logística permanent, que fa que tot estigui a punt en el moment que es necessiti.